top of page
פגישת מיקוד אישית

פגישת מיקוד אישית

אחת על אחת, את ואני בתהליך של יצירת בהירות והקשבה, התבוננות פנימה ומיקוד, לצד הבנת הנתיב המנטלי, רגשי ורוחני בו את נמצאת.

המפגש יאפשר לך להתחבר אל שפת הלב ולהיזכר בחכמה הנשית הטמונה בך.

להאיר את היוצרת שאת ולמצוא את הדרך לגשר על הפער בין הרצוי למצוי ועל ידי כך לברוא בחכמה, לך ולביתך את המציאות הרצויה.

 

המפגש מתאים לכל אישה ובכל נושא אשר יחפוץ ליבה ומעניק כלים יישומיים והכוונה אישית ומדויקת.

bottom of page